Nieuws en blogs

Veiligheid op de werkvloer

 

Voor elke branche heeft veiligheid een andere betekenis. In de horeca gaat het over het veilig afsluiten van het pand. Voor kantoorpersoneel staat veiligheid in het teken van het regelmatig wijzigen van wachtwoorden en AVG proof werken.

Bij De Verzuimmakelaar pleiten wij voor een veilige werkomgeving. Werken in een omgeving waarin men respect naar elkaar vertoont.

Helaas is dat nog steeds niet op alle werkvloeren het geval. Wordt er binnen jouw organisatie gepest? Heerst er een gespannen sfeer? Toont een werknemer ander gedrag dan voorheen? Als je dit ervaart als werkgever, is de eerste stap die je zou moeten zetten, het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Je laat hiermee zien dat je je personeel respecteert en ze objectief de kans wilt geven om hun verhaal te vertellen. Ze hoeven dus niet naar de leidinggevende of de directeur, maar kunnen anoniem hun verhaal doen bij de externe vertrouwenspersoon.

Tijdens de masterclass van De Verzuimmakelaar op 9 oktober in de week van de Veiligheid vertelde een ex-verslaafde zijn persoonlijke verhaal over de periode dat hij als werknemer verslaafd was. Hij kon destijds zijn verhaal niet kwijt bij een neutraal persoon. Hij is van mening dat een vertrouwenspersoon hem veel had kunnen bieden. Hij zou dan eerder aan de bel hebben getrokken voor professionele hulp, zodat hij sneller uit het diepe dal had kunnen klimmen.

Tips van De Verzuimmakelaar:

  • Neem in je personeelshandboek en/of arbeidsovereenkomst op dat je werkt met een externe vertrouwenspersoon van De Verzuimmakelaar.
  • Zorg ervoor dat je werknemers rechtstreeks toegang hebben tot de vertrouwenspersoon.
  • Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn anoniem, tenzij de werknemer aangeeft dat het gedeeld mag worden met werkgever.
  • Neem contact met ons op als je het hoofdstuk Veiligheid uit je verzuimbeleid wil laten herschrijven. Twijfel niet en bel ons op 0413-397739 voor aanvullende tips.

Veiligheid op de werkvloer

 

Blijf bij!

Aanmelden nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief bent en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom verzuim.

Inschrijven