Nieuws en blogs

Re-integratie oproepkrachten

Werknemers met een oproepcontract die ziek worden hebben recht op loondoorbetaling. Het is in de wet geregeld dat het gemiddeld aantal gewerkte uren over de laatste 3 maanden het aantal uren is dat moet worden doorbetaald.

Ook zieke werknemers met een oproepcontract hebben een re-integratieverplichting. Denk niet, ik roep hem voorlopig niet op, dan verdwijnt het probleem vanzelf. Laat ook deze werknemers bij de bedrijfsarts komen. En spreek ook deze werknemers aan op hun verantwoordelijkheid in de re-integratie. Als namelijk blijkt dat de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan verwacht en je hebt niet meteen adequaat gehandeld conform Wet verbetering Poortwachter, dan loop je het risico dat je het dossier niet meer kunt repareren.

Tips van De Verzuimmakelaar:

  • Zorg voor een verzuimprotocol voor alle medewerkers.
  • Roep een oproepkracht op bij de bedrijfsarts
  • Spreek ook de oproepkracht, naast alle werknemers, aan op zijn verantwoordelijkheid

 

Neem contact op met De Verzuimmakelaar 0413-379937 als je vragen hebt. Wij helpen je graag!

Re-integratie oproepkrachten

 

Blijf bij!

Aanmelden nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief bent en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom verzuim.

Inschrijven