Nieuws en blogs

Durf jij te re-integreren?

 

 

We krijgen vaak te horen van onze klanten dat ze het hele proces rondom verzuim en re-integratie heel complex vinden. In deze blog een paar does and don’ts.

Het is naast het zetten van de verplichte stappen conform Wet verbetering poortwachter belangrijk om in gesprek te blijven met je medewerker. Toon op de juiste momenten aandacht aan je medewerker.

Dossiervorming is essentieel, dus maak een verslag van alles dat is besproken en deel dit met de medewerker. Op het moment dat de medewerker zich niet aan een afspraak houdt, ben jij verplicht een waarschuwing te geven. Doe je dat niet, dan krijg je als werkgever een loonsanctie opgelegd.

Ondertussen moet je ook oog blijven houden voor de relatie. Deze mag niet teveel onder druk staan, want dat komt niet ten goede van de re-integratie. Vaak ken je de medewerker al een lange periode en ga je uit van de beste bedoelingen. Het is daarom vaak lastig om jezelf duidelijk op te stellen (wordt vaak als streng ervaren)  en de juiste stappen te zetten.

Wij merken regelmatig dat de re-integratie blijft hangen op het niet durven “doorpakken” van de werkgever. De werkgever wil graag een goede en vlotte re-integratie, ze willen graag van de kosten af en ze willen zich weer kunnen richten op hun corebusiness.

Om dat laatste te kunnen doen, moet je in staat zijn om je tanden in die appel te zetten en door te bijten. Ook als ‘ie zuur is. Een succesvolle re-integratie valt en staat met het managen van de verwachtingen en het vastleggen van gemaakte afspraken. En als die afspraken niet nagekomen worden, dan ben je aan je eigen geloofwaardigheid en aan je medewerker verplicht om daar consequenties aan te verbinden en dus door te pakken. Dat betekent dat je erop voorbereid moet zijn om impopulaire beslissingen te nemen.

 

Soms heb je dan behoefte aan een “partner” die buiten de situatie staat en die daardoor wat meer afstand heeft van de betrokken personen. Dit helpt om zakelijke beslissingen te kunnen nemen.

 

Tips van De Verzuimmakelaar:

  • Schets duidelijk de verwachtingen met een personeelshandboek, verzuimprotocol en andere belangrijke regels voor jouw organisatie. Deel deze documenten met jouw team en laat tekenen voor ontvangst.
  • Spreek met elkaar (Directie/MT/Teamleiders) af hoe je als werkgever omgaat met verzuim en re-integratie en handel daar naar.
  • Leg de gemaakte afspraken vast en deel ze met de werknemer, dit schept duidelijkheid en voorkomt discussie.
  • Als je het zelf lastig vindt, laat je dan helpen door De Verzuimmakelaar. Wij zijn gespecialiseerd in alles rondom het voorkomen van verzuim en in het terugdringen van verzuim. Twijfel niet en bel ons op 0413-397739. Wij staan voor je klaar.

Durf jij te re-integreren?

 

Blijf bij!

Aanmelden nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief bent en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom verzuim.

Inschrijven